Üdvözlöm Alapítványunk honlapján!

Völgyesi-Domonkos Klára vagyok az alapítvány kuratóriumi elnöke. 2023 márciusában vettem át az alapítvány vezetését. Kuratóriumban lévő társaimmal és az intézményekben dolgozó kollégákkal együtt arra törekszünk, hogy maradandó segítséget tudjunk nyújtani egyes rászoruló családok, veszélyeztetett gyermekek, fogyatékos felnőttek, idősek, demenciával élők, hajléktalanok, szenvedélybetegek életében. Az alapítvány cél szerinti besorolása: szociális tevékenység.


Kuratórium tagjai:

Novics Bernadett

Simai Györgyi

Mátésné Lakner Gyöngyi

Biacsics Elvira

Varga Csaba Kálmánné

Vámosné Major Veronika

Borsos Eszter

Zimmerer Károlyné

 

Fő célkitűzésünk:

A szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai-működési feltételeinek javítása, a gondozás színvonalának emelése, pl.: rehabilitációs programokkal, kulturált szabadidő eltöltéssel, a közösségi élet és egészségügyi programok szervezésével, mentális gondozás feltételeinek javításával, a társadalmi kapcsolatok erősítésével. Célja továbbá az alapítványnak, hogy a hátrányos helyzetben élők társadalmi integrációját elősegítse, mindennapjaikat megkönnyítse.

Az alapítvány cél szerinti tevékenységei közül közhasznú tevékenységeink:

Kulturális tevékenység közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása

 • Idősek Juniálisa
 • Idősek részére szervezett Kistérségi Ki-Mit-Tud
 • Színházlátogatások támogatása
 • Előadások, rendezvények támogatása

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység

 • Idősek bentlakásos intézményei lakói, Gyermekek Átmeneti Otthona lakói, Naposház, Autista Ház tagjai számára kirándulások támogatása
 • Naposház, Autista Ház ellátottai nyaralásának támogatása
 • Egészségfejlesztés az ellátottak körében

Családok védelme és a családok jólétének erősítése társadalmi esélyegyenlőségeik elősegítése, életvezetési nehézséggel küzdő családok, családtagok segítése, veszélyeztetett gyermekek, több gyermekes családok segítése.

 • rendezvények, előadások támogatása
 • táboroztatás támogatása

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a nemzeti- és etnikai kisebbségek, a fogyatékkal élők, időskorúak, munkaerőpiacról kiszorultak, gyermekek és gyermekes családok, szociális és gyermekjóléti ellátás magas minőségi színvonalon, a társadalmi részvételhez való segítségnyújtás.

Rehabilitációs foglalkoztatás

 • foglalkoztatási anyagok biztosítása, idősek, fogyatékkal élők, hajléktalan ellátottak, gyermekek átmeneti otthona lakói, hátrányos helyzetű családok, gyermekek részére

Sport tevékenység a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása, sportrendezvények szervezése, illetve sportrendezvényeken való részvétel biztosítása.

Az Alapítvány szolgáltatásait igénybe vehetik a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ szakmai egységeiben ellátott magánszemélyek, családok, hátrányos helyzetű csoportok.

Céljaink eléréséhez megvalósítandó programjaink:

 • adományok gyűjtése, fogadása
 • jótékonysági rendezvény szervezése,
 • pályázatokon való részvétel

Az alapítvány nyitott mindazon szervezetek, magánszemélyek felé, akik céljainkkal, elveinkkel egyetértenek, és megvalósításukban közreműködnek.

Céljaink eléréséhez bármilyen adományt elfogadunk, ez lehet anyagi vagy tárgybeli támogatás.